1.6.2023

Rozvaha 2022 - ZDE

STATUS Holding Pozvánka  - ZDE

STATUS Holding příloha 2022 - ZDE

STATUS Holding výroční zpráva 2022 - ZDE

Zpráva dozorčí rady - Holding 2022 - ZDE

Zpráva předst. - Holding 2022 - ZDE

 


29.11.2022

Oznámení o konání Valné Hromady společnosti STATUS Holding a.s - ZDE

Holding_rozvaha+VZZ - ZDE

STATUS Holding příloha 2021- ZDE

Výroční zpráva - ZDE

Zpráva dozorčí rady - Holding - ZDE

Zpráva předst. - Holding - ZDE

10.1.2022

Zápis z jednání valné hromady - ZDE


29.11.2021

Oznámení o konání Valné Hromady společnosti STATUS Holding a.s - ZDE


23.2.2021

Příloha k účetní závěrce - ZDE

Výkaz zisků a ztráty - ZDE

Rozvaha - ZDE

Pozvánka VH - ZDE

Zpráva představenstva společnosti STATUS Holding a.s. - ZDE

Zpráva dozorčí rady společnosti STATUS Holding a.s. - ZDE

Výroční zpráva za rok 2020 - ZDE


8.2.2021

Veřejná dražba nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno společnosti STATUS Holding, a.s. - ZDE a ZDE


21.1.2021

Oznámení představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Informace o dodatečném převzetí akcií - ZDE


17.12.2020

Dodatečná lhůta pro předložení a převzetí akcií - ZDE

3.7.2020

Oznámení o konání Valné Hromady společnosti STATUS Holding a.s. - ZDE

Daňové přiznání - ZDE

Výroční zpráva dozorční rady - ZDE

Konsolidace příručka účetní závěrky - ZDE

Konsolidace zpráva auditora - ZDE

Výroční zpráva konsolidovaná - ZDE

Konsolidace výkazy - ZDE

Výroční zpráva za rok 2019 - ZDE

Rozvaha - ZDE


19.11.2019

Oznámení o konání Valné Hromady společnosti STATUS Holding a.s - ZDE

Konsolidace 31.12.2017 STATUS Holding a.s. - ZDE

Konsolidovaná uzávěrka STATUS Holding k 31.12.2016 - ZDE


19.08.2019 Oznámení o konsolidaci společnosti STATUS Holding a.s.

Konsolidovaná výroční zpráva - ZDE

Konsolidovaná zpráva auditora - ZDE

Konsolidovaná zpráva o vztazích - ZDE


28.5.2019

ZPRÁVA představenstva společnosti STATUS Holding a.s. - ZDE

ZPRÁVA dozorčí rady společnosti STATUS Holding a.s. - ZDE

Pozvánka na valnou hromadu Status Holding a.s. - ZDE

Účetní závěrka 2018 - ZDE


07.11.2018

oznámení o konání Valné Hromady společnosti STATUS Holding a.s - ZDE


19.7.2018 - Zápis z valné hromady

Zápis z jednání valné hromady společnosti - ZDE


Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora - ZDE


Mimořádná valná hromada

Mimořádná valná hromada - ZDE 


Aktuality, informace pro akcionáře

Zápis z valné hromady Status Holding a.s. - ZDE

Pozvánka na valnou hromadu Status Holding a.s. 1. 6. 2018 - ZDE

Výroční zpráva za rok 2017 - ZDE

Účetní závěrka 2017 - ZDE

Zpráva představenstva 2017 - ZDE

Zpráva dozorčí rady 2017 - ZDE

Zpráva o vztazích 2017 - ZDE

Protinávrh akcionáře k VH 1. 6. 2018 (František Kubů) - ZDE

Protinávrh akcionáře k VH 1. 6. 2018 (Ing. Petr Kořenek) - ZDE


Zápis z valné hromady - ZDE

Pozvánka na valnou hromadu Status Holding a.s. 30. 6. 2017 - ZDE

Výroční zpráva za rok 2016 - ZDE


Pozvánka na valnou hromadu Status Holding a.s. 29. 6. 2016 - ZDE

Účetní závěrka 2015 - ZDE


Pozvánka na valnou hromadu Status Holding a.s. 22. 12. 2015 - ZDE

Pozvánka na valnou hromadu Status Holding a.s. 29. 6. 2015 - ZDE